Razpisi

Razpis: Usposabljanje na delovnem mestu

Zavod RS za zaposlovanje, je 1.3.2012 objavil Javno povabilo za usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo stroškov njihovega usposabljanja.
V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje ki:
- jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi stečaja podjetja:
 brezposelni, ki so 3 mesece prijavljeni v evidenci BO in so hkrati starejši od 50 let
 brezposelni, ki so 12 mesecev neprekinjeno prijavljeni v evidenci BO
 brezposelni, ki so 3 mesece prijavljeni v evidenci BO in so hkrati prejemniki denarnega nadomestila, ter
- jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razgovorov:
 brezposelni, ki so 3 mesece prijavljeni v evidenci BO in so hkrati starejši od 50 let,
 brezposelni, ki so 12 mesecev neprekinjeno prijavljeni v evidenci BO,
 brezposelni, ki so 3 mesece prijavljeni v evidenci BO in so hkrati prejemniki denarnega nadomestila
Upravičeni stroški: Gre za sofinanciranje stroškov mentorja, predhodnega zdravniškega pregleda in zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Udeležencu usposabljanja se lahko povrnejo stroški: Dodatek za prevoz, dodatek na aktivnost
Rok za oddajo ponudbe: Do porabe sredstev, oz. najdlje do 1.6.2013.
Več informacij lahko dobite na spletni strani zavoda: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi

Razpis za podjetništvo Občine Hrastnik 2012

Občina Hrastnik, je dne 6.3.2012 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik ter podeljevanju nagrad za inovacije za leto 2012.
Namen razpisa: spodbujanje investicij in drugih nalog, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti, ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva v Hrastniku. Razpisna vrednost nepovratnih denarnih sredstev znaša 56.302,00 € (za 17.000,00 € sredstev več kot lansko leto!) in so namenjena za: naložbe za podjetništvo in obrt, odpiranje novih delovnih mest, izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih, nastop na sejmih in razstavah, nagrade za inovacije, podjetniški krožek, združenja-za podjetništvo in obrt.
Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Hrastnik. Sredstva se dodelijo upravičencem za ukrepe (naložbe), ki se izvajajo na območju občine Hrastnik (izobraževanja in sejmi tudi drugje).
Upravičeni stroški so tisti, ki ste jih podjetniki začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu (od 2.7.2011 dalje), do zaprtja javnega razpisa (1.7.2012 do 13. ure).
Prijava in razpisni rok: poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 1.7.2012 do 13.00 ure.
Prvo odpiranje vlog: 26.3.2012 do 12.00 ure
Drugo odpiranje vlog: 29.8.2012 do 12.00 ure
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani občine: http://www.hrastnik.si/obcina/, dodatne informacije pa lahko pridobite na tel.: 03/56-54-392, ali na e-naslovu: radojka.odzic@hrastnik.si, ga. Radojka Odžič.

Razpis podjetniškega sklada

V petek je Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis P1B 2011. Gre za že poznani produkt P1 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Razpisno dokumentacijo lahko najdete na tej spletni strani:

http://www.podjetniskisklad.si/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=152

Gre za  ugodne kredite, obrestna mera je: EURIBOR 6 mesečni + 0,8%
Rok za predložitev vlog je: 20.10.2011 in 21.11.2011 oziroma do porabe sredstev.

Člani, bodite pozorni, dapri branju besedil javnih razpisov, zraven tega, kaj je predmet razpisa, zelo dobro pregledate še:
1. Kaj so upravičeni stroški za katere se lahko najame kredit ter kakšni so kreditni pogoji
2. Kaj vse vsebuje popolna vloga (priloge ki jih je potrebno dati k prijavi: poslovni načrt, pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, itd).
3. Ocenjevalni list, preko katerega lahko podjetje hitro ugotovi, ali bo doseglo zadostno število točk za odobritev vloge.

Javno povabilo: Zaposli me

Na Zavodu za zaposlovanje Slovenije, se je zopet aktiviral program ZAPOSLI ME, ki za zaposlitev brezposelnih oseb določenih ciljnih skupin, daje podjetnikom 4.000 €.

Javno povabilo Zaposli.me 3 je objavljeno na http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=340

Nekaj ključnih informacij o Javnem povabilu:
• odprto je do porabe sredstev oz do 29.2.2012,
• namenjeno je tržnim delodajalcem,
• višina predvidenih sredstev je 13 MIO EUR,
• število predvidenih vključitev brezposelnih oseb je 3.250,,
• pogodbe z delodajalci se bodo sklepale do 31. 5. 2012,
• pogodbe o zaposlitvi med delodajalci in vključenimi osebami se bodo sklepale do 30. 06. 2012,
• obveznost ohranitve zaposlitve je 1 leto,
• višina subvencije je 4.000 EUR oz sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti,
• ciljna skupina so brezposelne osebe, prijavljene v evidenci BO, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
 so invalidi oz. osebe katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
 so starejše od 50 let in so vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci BO,
 so iskalci prve zaposlitve in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci BO,
 so dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljeni v evidenci BO vsaj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, ali v primeru, da gre za osebe mlajše od 25 let, so prijavljene v evidenci BO vsaj 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih,
 so bile pred zadnjim prenehanjem vodenja v evidenci BO, zaradi uveljavitve pravice do starševskega nadomestila ali starševskega dodatka in po uveljavitvi te pravice, prijavljene v evidenci BO skupaj vsaj 12 mesecev,
 so prijavljene v evidenci BO vsaj 6 mesecev in imajo na dan objave javnega povabila stalno prebivališče v Pokolpju

Javno povazilo za sofinanciranje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012

Sklad za razvoj kadrov in štipendije je v petek 28.9.2011 objavil javnega povabilo za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih 2011/2012 . Z javnim povabilom želi sklad spodbujati delodajalce, da začnejo sistematično vlagati v zaposlene in s tem k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo splošna in/ali posebna usposabljanja.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo najpozneje do 28. 10. 2011. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po tem roku, bodo vrnjene ponudnikom.
Upravičeni stroški so stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali v obdobju od izdaje obvestila sklada o odobritvi sredstev izbranemu ponudniku, do vključno 20. 9. 2012 in bodo plačani do najpozneje 28. 9. 2012.
Strošek DDV ni upravičen strošek in ga nosi ponudnik sam. Strošek DDV ne sme pomeniti deleža zasebnih virov ponudnika za upravičene stroške projekta.
Prav tako sta v okviru tega javnega povabila neupravičena tudi stroška usposabljanja za varstvo pri delu, ki ga morajo zaposleni opraviti zaradi zakonskih določil in individualna usposabljanja (npr. coaching, individualna managerska usposabljanja).

Razpisna dokumentacijo in dodatne informacije  lahko najdete na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-za-sofinanciranje-projektov-programa-usposabljanje-in-izobrazevanje-zaposlenih-2011-1/

Seznam članov OOZ Hrastnik

Uradne ure:
PON 7.00 - 15.00
SRE 7.00 - 16.00
PET 7.00 - 12.00

telefon: 03/563 29 60
faks: 03/563 29 61
e-pošta: branka.dolinsek@ozs.si

Koledar prispevkov
September 2014
M T W T F S S
« avg    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930