Razpisi

II. Javni razpis subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2014 (P2B)

Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Cilji javnega razpisa, merjeni za leto 2015:

  • uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
  • vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10 % podprtih podjetjih

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.
Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij znaša največ do 2.160.000 EUR.
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Rok: Rok za predložitev vlog je 4. 11. 2014.
Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-53, (02) 234-12-72 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: http://www.podjetniskisklad.si/.

Podaljšan rok za izvedbo programa “Delovna vključenost starejših oseb”

Na Zavodu RS za zaposlovanje so objavili podaljšanje končnega roka za predložitev ponudb na javno povabilo »Delovna vključenost starejših oseb«, namenjeno zaposlovanju brezposelnih, starih 50 in več let, iz vzhodne Slovenije. Na javno povabilo pa lahko kandidirajo delodajalci iz celotne Slovenije.

Končni rok je po novem 14. november 2014. Podrobnosti o programu in tudi primer dobre prakse, si preberite na  internetni strani, in sicer na povezavi: http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=959.

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015

V Uradnem listu RS, Št. 66/2014, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavil razpis, s katerim poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov v obdobju od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.
Predmet:
je sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov, ki potekajo v obdobju od 1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.

Upravičeni vlagatelji so:
podjetja, s.p.-ji, društva, združenja, javni in zasebni zavodi in nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali mreženja v kmetijstvu in živilstvu, (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih, ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije).

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR.
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Rok: Rok za oddajo vloge je 30. oktober 2014, do 10. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Adrijani Bezeljak, Tel: (01) 478-91-86, e-pošta: adrijana.bezeljak@gov.si ali Štefi Videčnik, Tel: (01) 478-90-19, e-pošta: stefi.videcnik@gov.si http://www.mko.gov.si/

Razpis: Usposabljanje na delovnem mestu

Zavod RS za zaposlovanje, je 1.3.2012 objavil Javno povabilo za usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo stroškov njihovega usposabljanja.
V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje ki:
- jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi stečaja podjetja:
 brezposelni, ki so 3 mesece prijavljeni v evidenci BO in so hkrati starejši od 50 let
 brezposelni, ki so 12 mesecev neprekinjeno prijavljeni v evidenci BO
 brezposelni, ki so 3 mesece prijavljeni v evidenci BO in so hkrati prejemniki denarnega nadomestila, ter
- jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razgovorov:
 brezposelni, ki so 3 mesece prijavljeni v evidenci BO in so hkrati starejši od 50 let,
 brezposelni, ki so 12 mesecev neprekinjeno prijavljeni v evidenci BO,
 brezposelni, ki so 3 mesece prijavljeni v evidenci BO in so hkrati prejemniki denarnega nadomestila
Upravičeni stroški: Gre za sofinanciranje stroškov mentorja, predhodnega zdravniškega pregleda in zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Udeležencu usposabljanja se lahko povrnejo stroški: Dodatek za prevoz, dodatek na aktivnost
Rok za oddajo ponudbe: Do porabe sredstev, oz. najdlje do 1.6.2013.
Več informacij lahko dobite na spletni strani zavoda: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi

Razpis za podjetništvo Občine Hrastnik 2012

Občina Hrastnik, je dne 6.3.2012 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik ter podeljevanju nagrad za inovacije za leto 2012.
Namen razpisa: spodbujanje investicij in drugih nalog, ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti, ter k dvigu konkurenčnosti in kakovosti podjetništva v Hrastniku. Razpisna vrednost nepovratnih denarnih sredstev znaša 56.302,00 € (za 17.000,00 € sredstev več kot lansko leto!) in so namenjena za: naložbe za podjetništvo in obrt, odpiranje novih delovnih mest, izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih, nastop na sejmih in razstavah, nagrade za inovacije, podjetniški krožek, združenja-za podjetništvo in obrt.
Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Hrastnik. Sredstva se dodelijo upravičencem za ukrepe (naložbe), ki se izvajajo na območju občine Hrastnik (izobraževanja in sejmi tudi drugje).
Upravičeni stroški so tisti, ki ste jih podjetniki začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu (od 2.7.2011 dalje), do zaprtja javnega razpisa (1.7.2012 do 13. ure).
Prijava in razpisni rok: poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 1.7.2012 do 13.00 ure.
Prvo odpiranje vlog: 26.3.2012 do 12.00 ure
Drugo odpiranje vlog: 29.8.2012 do 12.00 ure
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na spletni strani občine: http://www.hrastnik.si/obcina/, dodatne informacije pa lahko pridobite na tel.: 03/56-54-392, ali na e-naslovu: radojka.odzic@hrastnik.si, ga. Radojka Odžič.

Seznam članov OOZ Hrastnik

Uradne ure:
PON 7.00 - 15.00
SRE 7.00 - 16.00
PET 7.00 - 12.00

telefon: 03/563 29 60
faks: 03/563 29 61
e-pošta: branka.dolinsek@ozs.si

Koledar prispevkov
December 2014
M T W T F S S
« okt    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031