Javno povabilo: Zaposli me

Na Zavodu za zaposlovanje Slovenije, se je zopet aktiviral program ZAPOSLI ME, ki za zaposlitev brezposelnih oseb določenih ciljnih skupin, daje podjetnikom 4.000 €.

Javno povabilo Zaposli.me 3 je objavljeno na http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=340

Nekaj ključnih informacij o Javnem povabilu:
• odprto je do porabe sredstev oz do 29.2.2012,
• namenjeno je tržnim delodajalcem,
• višina predvidenih sredstev je 13 MIO EUR,
• število predvidenih vključitev brezposelnih oseb je 3.250,,
• pogodbe z delodajalci se bodo sklepale do 31. 5. 2012,
• pogodbe o zaposlitvi med delodajalci in vključenimi osebami se bodo sklepale do 30. 06. 2012,
• obveznost ohranitve zaposlitve je 1 leto,
• višina subvencije je 4.000 EUR oz sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti,
• ciljna skupina so brezposelne osebe, prijavljene v evidenci BO, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
 so invalidi oz. osebe katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji,
 so starejše od 50 let in so vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci BO,
 so iskalci prve zaposlitve in so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidenci BO,
 so dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljeni v evidenci BO vsaj 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, ali v primeru, da gre za osebe mlajše od 25 let, so prijavljene v evidenci BO vsaj 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih,
 so bile pred zadnjim prenehanjem vodenja v evidenci BO, zaradi uveljavitve pravice do starševskega nadomestila ali starševskega dodatka in po uveljavitvi te pravice, prijavljene v evidenci BO skupaj vsaj 12 mesecev,
 so prijavljene v evidenci BO vsaj 6 mesecev in imajo na dan objave javnega povabila stalno prebivališče v Pokolpju.